Piratbyrån presenterar:

Fyra bokbål och en begravning

- En valborgsritual på vårbergstoppen

Lagligt/Olagligt

Kopiering sker överallt och hela tiden. Att använda digital data är att kopiera den. Oavsett om det är från hårddisk till arbetsminne, från en bärbar enhet till en annan, eller från en peer till en annan peer. Oavsett om överföringens fysiska avstånd räknas i millimeter eller mil.

Oavsett om kopieringen går i neurologiska banor, via kabel eller trådlöst, eller på plastbitar, chips eller genom konstallationer av celler.

Fortfarande föredrar vissa att tala för eller emot fildelning, som om det var ett lösryckbart fenomen. Som om alternativen inte var fler än två: antingen fildelningsnätverk, eller filförsäljning.

Igår gick vi runt med megabyte i fickorna, idag går vi runt med gigabyte, i morgon med terabyte... I övermorgon kommer vi till en överkomlig kostnad ha små små lagringsmedier som rymmer mer film och musik och tex och bild än vad vi någonsin kommer kunna tillgodogöra oss. Allt redo för omedelbar kopiering från person till person.

Här/Där

Det finns inte längre ett arkiv som är bara ditt eget. Inte heller finns det arkiv helt öppna för alla. Vattendelningen mellan privata och offentliga nätverk, kopieringar och framföranden gäller inte längre. Det enda som finns är nätverk genom vilka man har mer eller mindre tillgång till olika arkiv. Det finns lokaliteter och gemenskaper som vi ingår i, tekniska och sociala spärrar, men det finns ingen fundamental skillnad mellan en kopiering från din externa hårddisk och en kopiering från ett fildelningsnätverk.

Fildelningsnätverk har en potential för att skapa mening, gemenskap och sammanhang - en större potential än vad många andra kopieringstekniker har. Vi vill fortsätta prata om hur den potentialen bäst kan förverkligas, hur kulturcirkulationen bäst kan organiseras, hur arkivens lösgjorda energi bäst kan användas till annat än att stapla till en mur av objekt som vi känner allt mindre för. Däremot är vi inte längre intresserade av att förklara varför fildelning är rätt, som om det fanns ett moraliskt val mellan kopiering eller icke-kopiering.

Gratis/Betalning

Att fråga om distribution av musik och film ska vara gratis eller kosta pengar är som att fråga om det ska vara gratis eller kosta pengar att gå på fest. Ibland lyckas någon ta ut tull när vi vill komma in någonstans som samlar något roligare än man kan göra gratis, men ingen skulle komma på idén att förbjuda gratis fester. När har man egentligen en fest och när har man bara lite roligt?

Filerna är redan nedladdade. Filerna är redan uppladdade. De har laddats upp och ned och in och ut i överflöd. I stället för att diskutera hur vinterns krafter ska kunna sälja is till eskimåer, vill vi prata om hur vi skapar mening ur årens överflöd.

Konst/Teknik/Liv

Det digitala nätverken gör processer, identiteter, sammanhang och verk ogränsbart sammanlänkande. Uppdelning mellan kreatör, verk och konsumet är ett fattigt sätt att beskriva kulturell cirkulation och digitala livsformer.

Priset för att upprätthålla upphovsrättens abstraktion relation mellan konst, teknik och liv blir en stum värld som kommer att bli allt mer avfolkad.

Därför handlar det inte om anti-copyright utan istället - Thank you and good bay (sic!). Let's have a fucking party!